• Božena Němcova i „dzieje” jej zmysłowego wizerunku

Božena Němcova i „dzieje” jej zmysłowego wizerunku

Aleksandra Pająk
Google Scholar Aleksandra Pająk
Publikacja:

Abstrakt

Božena Němcová and the history of her sensual image

The article Božena Němcová and the history of her sensual image contains the review of František Novotny’s book Prsten od vévodkyně 2011. The book employs the most recognizable portrait of Božena Němcová painted by Josef Hellich. His painting paraphrase in the shape of imaginary nude visible on the cover becomes the reason to present Czech history — since the 19th until the beginning of the 21st century. This piece of work, which constitutes ahybrid combination of detective story and historical fantasy, is an example of revitalization of the subject of history in contemporary literature.


Božena Němcová a„dějiny” jejího smyslného portrétu

Článek snázvem Božena Němcová a„dějiny” jejího smyslného portrétu je věnován knize Františka Novotného Prsten od vévodkyně 2011, ve které se objevuje nejznámější podobizna Boženy Němcové od Josefa Hellicha. Její malířská parafráze vpodobě fiktivního aktu který je zobrazen také na obálce díla je podnětem kpředstavení apřevyprávění českých dějin počínaje 19. stoletím akonče prvním desetiletím 21. století. Hybridní spojení detektivky ahistorické fantasy literatury je příkladem revitalizace historické tematiky vsoučasné české literatuře.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.