Rzeczy, które mówią. O zmysłowej konkretności w prozie Jarmili Glazarowej

Anna Gawarecka
Google Scholar Anna Gawarecka
Publikacja:

Abstrakt

Things which speak. Sensual realityin the works of Jarmila Glazarová

Jarmila Glazarová, one of the most representative Czech femine prosaists from the interwar period, connected by experts with the psychological trend in prose, belongs to acircle of writers who try to search anew ways of understanding and reconstructing human identity.
According to the realistic but modified tradition she emphasizes the role of the material aspects of the world which give people the sense of living and opportunity of integration with reality and — on the other hand — define their cognitive and evaluative possibilities. In the novels Vlčí jáma 1938 and in autobiographical work Roky vkruhu 1936 things, through their material, sensual features, lose their semantic neutrality and become the metaphorical equivalent of the heroes’ soul. These things acquire the status of cognitive instruments which allow people to confirm their position in quotidian life that is the most important value in Glazarová’s concept of human individual and collective existence.Věci, které mluví. Osmyslové konkrétnosti světa v prózách Jarmily Glazarové

Jarmila Glazarová, představitelka české ženské prózy meziválečného období, jejíž tvorbu badatelé zařazují nejčastěji do proudu psychologické prózy, patří kokruhu autorek hledajících nové roviny vnímání, rekonstruování aukazování lidské identity. Mezi nimi důležitou roli hraje — ostatně vsouladu se zde přehodnocenou tradicí realistické reprezentace — zdůrazňování významu předmětného okolí, umožňující hrdinům vytvořit si na jedné straně mechanizmy integrace se skutečností ana druhé straně — vymezující adefinující jejich poznávací aevaluační obzory.
V románech Vlčí jáma 1938 av autobiografické próze Roky vkruhu 1936 věci, díky své konkrétní, smysly poznatelné reálnosti, ztrácejí významovou neutralitu astávají se metaforickým ekvivalentem adeterminantem duševního života postav. Tyto věci viděné zhlediska hrdinů získávají status nástrojů pro poznávání světa, prostřednictvím exponování role předmětů totiž hrdinové určují své místo vkaždodennosti, která vetickém univerzu Glazarové plní funkci nadřazené hodnoty definující formu individuální ikolektivní existence.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.