• Czy ślepcy widzą lepiej? Motywy ślepoty i nadprzyrodzonego postrzegania w twórczości ukraińskich romantyków

Czy ślepcy widzą lepiej? Motywy ślepoty i nadprzyrodzonego postrzegania w twórczości ukraińskich romantyków

Anna Ursulenko
Google Scholar Anna Ursulenko
Publikacja:

Abstrakt

Do the blind see better? Blindness and supernatural perception in the works of Ukrainian Romantics

The article presents the relationship between the motifs of blindness and extrasensory perception in the works of Ukrainian Romantic poets. The author of the article shows the ancient lineage of the great blind men — soothsayers and poets-visionaries — and examines the multifaceted symbolism of blindness based on the literary images of blind kobzars, lirnyks and bandurists. The author focuses on the evolution of symbolism of blindness in the works of Taras Shevchenko.

 


Чи сліпці бачать краще? Мотиви сліпоти і екстрасенсорного сприйняття в творчості українських романтиків


В статті досліджується питання наявності зв’язку мотивів сліпоти і екстрасенсорного сприйняття в творчості українських романтичних поетів. Показується античний родовід образів великих Сліпців — віщунів і поетів-провидців. Багатогранна символіка сліпоти розглядається на прикладі літературних образів незрячих кобзарів, лірників, бандуристів. Особливу увагу зосереджено на еволюції символіки сліпоти в творах Т. Шевченка.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.