Чи впливає зорова поезія на відчуття?

Walentyna Sobol
Google Scholar Walentyna Sobol
Publikacja:

Abstrakt

Does visual writing influence feelings?

The text presents a specific character of Ukrainian visual writing — carmіna curiosa or poesis nobilis “famous writing”, poesis jucunda “pretty writing”, poesis praecipua “strange writing”, poesis laboriosa “difficult writing”.
The author presents the main stages of carmina curiosa at the level of impression during the Baroque and Neo-Baroque.
The book by T. Nazarenko Poezographia: Contemporary visual poetry in Ukranian — Поезографія: сучасна зорова поезія українською мовою is the first anthology of Ukrainian visual wtiting. The anthology presents visual poetry of 28 writers in both English and Ukrainian languages.Czy poezja wizualna wpływa na uczucia?


W artykule zaprezentowano ukraińską poezję carmіna curiosa, nazywaną także poesis nobilis, poesis jucunda, poesis praecipua oraz poesis laboriosa. Zostały określone etapy rozwoju poezji wizualnej w epoce baroku i neobaroku, a także zbadana recepcja emocjonalna carmіna curiosa. Poezja wizualna w różnych okresach była przeważnie odbierana negatywnie. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpił rozkwit carmіna curiosa w twórczości Mykoły Soroki, Mykoły Mirosznyczenki, Iwana Iowy, Mychajły Strelbyckiego, Anatolija Mojsijenki, Mykoły Sarmy-Sokołowskiego, Anatolija Tkaczenki, Mykoły Ługowyka, Kostjantyna Szyszki i in.
Współczesna ukraińska carmina curiosa powstaje również w Kanadzie, Niemczech, we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Książka Tetiany Nazarenko pod dwujęzycznym tytułem Poezographia: contemporary visual poetry in Ukrainian — Поезографія: сучасна зорова поезія українською мовою jest pierwszą antologią ukraińskiej poezji wizualnej — prezentuje twórczość 28 ukraińskich autorów w języku ukraińskim i angielskim.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.