• Поэтика вкусовых характеристик в русской лирике

Поэтика вкусовых характеристик в русской лирике

Larysa Liapina
Google Scholar Larysa Liapina
Publikacja:

Abstrakt

Poetics of taste characterizations in the Russian poetry

The article presents a study of taste epithets in the Russian poetry, their forms and image-creating function, especially in the 19th–20th centuries. Beginning in Romanticism, poets prefer direct and diverse taste epithets to present the sensual experiences of personality. Yet, they use metaphorical versions to form compound images and lyric plots. Different ways of connecting the direct and the metaphorical are illustrated in the article based on the example of poems of N. Nekrasov, I. Bunin, O. Mandelstam, A. Voznesensky, D. Samoilov and others.Poetyka charakterystyk smakowych w liryce rosyjskiej


Artykuł poświęcony jest transformacjom i funkcjom artystycznym charakterystyk smakowych w liryce rosyjskiej XIX–XX w. Począwszy od romantyzmu poeci, pokonując tradycję retoryczną, wybierają różne epitety „smakowe” w dosłownym znaczeniu słowa, starając się przedstawić zmysłową niepowtarzalność każdej osobowości. Jednocześnie w przypadku tworzenia skomplikowanych obrazów, a w szczególności „smakowych” fabuł, uciekają się oni do metaforyzacji. Różne sposoby łączenia bezpośredniego znaczenia słowa z metaforycznym omówione są w artykule na materiale fabuł lirycznych w poezji N. Niekrasowa, I. Bunina, O. Mandelsztama, A. Wozniesienskiego, D. Samojowa i innych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.