• Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i  groźby

Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i  groźby

Danuta Pytel-Pandey
Google Scholar Danuta Pytel-Pandey
Publikacja:

Abstrakt

Communicative characteristics of the acts of advice, warning and threat

In this article the author deals with speech acts: advice, warning, threat. The author analyzes the communication intentions of the speaker in these speech acts, and their structure and features. The analysis is performed on the materials of the Polish, Russian and German languages.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.