• Рефлексия „недочувствия” в прозе Юрия Трифонова конца 60-х–70-х гoдов ХХ века

Рефлексия „недочувствия” в прозе Юрия Трифонова конца 60-х–70-х гoдов ХХ века

Anna Afanasjewa
Google Scholar Anna Afanasjewa
Publikacja:

Abstrakt

Reflection of “недочувствие” insensitivity in Yuri Trifonov᾿s prose of the late 1960s and 1970s

The paper examines the psychological phenomenon referred to by Yuri Trifonov as “недочувствие” insensitivity. The absence or loss of feelings emotions as a result of identity crisis is typical for Y. Trifonov’s protagonists. Their ability to reflect retrospectively on this quality is analyzed as a plot-factor.


Refleksja o „niewrażliwości” w prozie Jurija Trifonowa w latach 60.–70. XX wieku

W artykule rozpatrywane jest zjawisko psychologiczne nazywane przez Jurija Trifonowa „niewrażliwością”. Brak/utrata uczuć emocji i kryzys indywidualności bohaterów są wynikiem przeżyć rozumianych jako czynność. Ich skłonność do retrospektywnych refleksji „niewrażliwości” jawi się jako czynnik narracji, kształtujący fabułę.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.