Любовный аффект в ранней лирике Рюрика Ивнева

Jelena Tyryszkina
Google Scholar Jelena Tyryszkina
Publikacja:

Abstrakt

Love affect in early Rurik Ivnev’s verse

The paper represents Rurik Ivnev’s early verse research of poetic language and frames expressing love affect as “untold.” Distorted constructions combining the symbolic, the iconic, the haptic reveal tension between different types of signs, paradoxical communication prevents reader from a complete cathartic reaction and provides auto-identification crisis as a result.


Miłosny afekt we wczesnej liryce Ruryka Iwniewa


W artykule został podjęty problem języka poetyckiego i formy artystycznej z punktu widzenia obecności miłosnego afektu jako „niewyrażalnego” we wczesnej liryce Ruryka Iwniewa. Zdeformowane konstrukcje, reprezentujące syntezę tego, co symboliczne, ikoniczne, świadomie ujawniają komunikację między różnego rodzaju znakami. Jako że jest to przykład komunikacji opartej na paradoksach, to uniemożliwia ona wypełnienie się procesu katarhsis w warstwie emocjonalnej odbiorcy, w wyniku czego dochodzi do kryzysu samoidentyfikacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.