• Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон

Звуковой мир поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова Демон

Ludmiła Hodanen
Google Scholar Ludmiła Hodanen
Publikacja:

Abstrakt

Phonic world in M.U. Lermontov’s poem Demon

The article concerns about the sonosphere in M. Lermontov’s works. The earlier poet’s epistolary legacy, in which the main ways of sound perception are reflected, is analyzed. It is noted that in Lermontov’s literary works this perception became the foundation of a distinct theme in lyrics and paradigm of motifs which appeared in his poems Sounds, Yest rechi — znachenye. The phonic world of the poem Demon is described in detail 1841 edition. The types of Demon’s and Tamara’s sonospheres which by means of phonic images diversify the main conflict are defined; the artistic functions of the musical images are brought to light.


Zvukový svět v díle M.J. Lermontova Demon

Tento článek je věnován sonosfeře v umělecké tvorbě M. J. Lermontova. Pozornost je zaměřena na epistolární dědictvi M.J. Lermontova — reflexivně představil zvláštnosti vnimání zvuku. Je třeba poznamenat, že v umění se staly základem pro vytvoření speciálních témat a paradigmatů motivů básni Zvuky, Je řeči — význam atd.. Popisuje zvukový svět básni Demon verze r. 1841 a typologie zvukosfer Demon a Tamara, které se liší od zvukových snímku hlavního konfliktu, identifikováných umělecké funkce pro hudební obrazy v básni.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.