• Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий гендерный аспект

Семантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий гендерный аспект

Nadiia Melnyk
Google Scholar Nadiia Melnyk
Publikacja:

Abstrakt

Семантика зооморфізмів в складі російських, укранських та польських паремій гендерний аспект

У статті проводяться кількісний, якісний та зіставний аналізи російських, українських та польських паремій з компонентом-зооморфізмом в гендерному аспекті. Особлива увага приділяється вивченню особливостей функціонування зооморфізмів в російській, українській і польській пареміології та їх маскулінній, фемінінній і метагендерній референції.


Semantics of zoomorphisms in composition of Russian, Ukrainian and Polish paroemias gender aspect

In the article a qualitative comparative analysis of Russian, Ukrainian and Polish paroemias with a zoomorphic component is conducted. A special attention is paid to the gender specifics of zoomorphisms and their functioning in Russian, Ukrainian and Polish paremiology as well as to the masculine, feminine and metagender references of zoomorphisms.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.