• Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe

Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe

Sybilla Daković
Google Scholar Sybilla Daković
Publikacja:

Abstrakt

Dativus possessivus in Croatian and its Polish translation equivalents

The article includes analysis of sentences with possessive dative in Croatian and their Polish equivalents, investigating the similarities and differences of uses of those linguistic elements. I point out especially such factors as semantics of the possessum noun and verbs which connect possessor with possessum. Ialso note some differences on the stylistic level.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.