• Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

Danuta Pytel-Pandey
Google Scholar Danuta Pytel-Pandey
Publikacja:

Abstrakt

Directive speech acts in the light of politeness strategies

The paper discusses directive speech acts in the light of known theory by P. Braun and S. Levinson. The author also tries to show how to avoid the negative impact of directive speech acts in face to face communicative act.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.