• Модель «расщепленного мозга» в романе Виктора Пелевина Ампир В

Модель «расщепленного мозга» в романе Виктора Пелевина Ампир В

Ludmiła Safronowa
Google Scholar Ludmiła Safronowa
Publikacja:

Abstrakt

Model “split brain” in the novel V. Pelevin the Empire V

The article, from the perspective of cognitive literature, describes the mechanisms of postmodernist thinking and associated elements of poetics — in particular, the technique of artistic writing, associated with the left hemisphere of the brain.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.