Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

Danuta Pytel-Pandey
Google Scholar Danuta Pytel-Pandey
Publikacja:

Abstrakt

Directive speech acts used as indirect speech acts

The subject of this analysis are directive speech acts used as indirect speech acts. The author tries to show the schematic interpretation of indirect acts as directive speech acts according to the theory of Conversational Implicature by H.P. Grice and his Cooperation Principle. Then the author gives examples of communication situations that require the use of indirect directive speech acts.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.