Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

Przemysław Jóźwikiewicz
Google Scholar Przemysław Jóźwikiewicz
Publikacja:

Abstrakt

Ukrainian names of main computer parts: types and structure

The subject of this article is an analysis of Ukrainian names of computer parts Motherboard, Processor, Video card, etc.. The author presents the material gathered in ten groups. Particular lexemes have been examined in terms of word groups and their ability to become bases for derived words.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.