• Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej

Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej

Dorota Drużyłowska
Google Scholar Dorota Drużyłowska
Publikacja:

Abstrakt

Linguistic picture of the land-the territory in phraseology and paremiology in Russian and Polish languages

The subject of this paper is a linguistic image of the land-the territory in Russian and Polish phraseology and paremiology. The purpose of the paper was to define the Russian and Polish linguistic image of the land-the territory, as well as to find similarities and differences between them. In the paper the theoretical basis of the linguistic image of the world is discussed. The functioning of the land-the territory in culture is also presented. In the main part of the paper the phraseological units and proverbs in Russian and Polish are presented and compared. On this basis the conclusions about the linguistic picture of the land-the territory in Russian and Polish are formed.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.