Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej

Arkadiusz Ściepuro
Google Scholar Arkadiusz Ściepuro
Publikacja:

Abstrakt

Dream as a psychical process on the example of Wisława Szymborska’s poem A Dream

The motif of a dream has long appeared in the lyric poetry in the form of a dreamland and was usually used by poets as a pretext to penetrate the reality which goes beyond the flat reality and limits of the mundane word. One of such an unusual experiences often recorded by poets was a meeting of the living with the dead made possible in a dream. The poem analysed here, A Dream by Wisława Szymborska is such arecording of a dreamland meeting of the living protagonist with the dead ones. For the poet it is also an opportunity to show the dream as a mental process.

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.