• Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

Irena Betko
Google Scholar Irena Betko
Publikacja:

Abstrakt

Motifs of dreams in selected prose works of Yuri Andrukhovych and Oksana Zabuzhko

The article analyzes the symbolism of dreams in selected prose works of Yuri Andrukhovych and Oksana Zabuzhko. It represents the inner conflicts of characters. In turn, the subjects of dreams have classic dramatic structure.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.