• Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

Мифологизм в романе Дмитрия Липскерова Последний сон разума

Irina Popadiejkina
Google Scholar Irina Popadiejkina
Publikacja:

Abstrakt

Mythologism of the novel Last Dream of Reasonby Dmitri Lipskerov

The purpose of the article is to analyze the novel Last Dream of Reason by Dmitri Lipskerov, contemporary Russian writer. In the article the dream of the main protagonist was analyzed in mythological approach. The writer is applying folklore, mythological and religious plots and topics. Big influence of psychoanalysis on Lipskierov’s works has been shown in this article.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.