• Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej

Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej

Ewa Komisaruk
Google Scholar Ewa Komisaruk
Publikacja:

Abstrakt

Dream — the most realistic existence? Oneiric motifs in Russian women’s prose in the early 20th century Short stories Он and Сны by Evdokia Nagrodskaya

The aim of the present article is to analyze two short stories by Evdokia Nagrodskaya 1866–1930, one of the most famous Russian women writers in the early 20th century. The main characters of both stories overstep the boundary between real and oneiric world easily. Dream and reality coexist in their lives. Nagrodskaya who creates their ventures expresses amodernist view of inscrutable nature of the world.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.