• Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz

Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz

Danuta Pytel-Pandey
Google Scholar Danuta Pytel-Pandey
Publikacja:

Abstrakt

Directives speech acts in Russian and German languages: request, demanding, order

The intention of this article is to present pragmalinguistic analysis of requests, demands and orders in the contemporary Russian and German languages. Due to the fact that the border between these speeches acts is quite difficult to grasp, author tried to describe it in this paper.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.