• Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої

Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої

Iryna Protsyk
Google Scholar Iryna Protsyk
Publikacja:

Abstrakt

The linguistic regional geography dictionary of Ukrainian proper names and its usage in teaching Ukrainian as a foreign language

This article brightes the main aspects of work on linguistic regional geography dictionary of Ukrainian proper names. The main focus of article is on peculiarities of sights of nature named description

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.