• Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте

Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте

Tatiana Pleszkowa
Google Scholar Tatiana Pleszkowa
Publikacja:

Abstrakt

Lexical dialectic of nature in ethnographic aspect

The article is devoted to the problems of culture reflection in a language. The traditional culture of Archangelsk North has been developing for centuries and now the context space of this territory includes vast layers of the traditional culture of the native population.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.