• Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – czy pary antonimiczne?

Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – czy pary antonimiczne?

Anna Kisiel
Google Scholar Anna Kisiel
Publikacja:

Abstrakt

Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – are these antonymous pairs?

The article presents a preliminary analisys of the language units szczególny, nieszczególny, szczególnie, nieszczególnie. There are two hypothesis presented in the text. The first one consideres the exsistence of one unequivocal metapredicative language unit szczególnie regardless a particle szczególnie, which is semantically derivative from an adjective szczególny. The second one refers to quasi-antonymy of szczególny, szczególnie and their negative counterparts. Nieszczególny, nieszczególnie are regarded as bearing a negative evaluation of what is spoken about. The evaluation compound is not however present in a semantic structure of the units szczególny, szczególnie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.