• Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк

Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк

Irina Bila
Google Scholar Irina Bila
Publikacja:

Abstrakt

The intertextuality in the novel of G. Pagutyak Clerk of West Gate of Shelter

 

The article studies originality and regularities of the functioning of intertex in the novel of G. Pagutyak Clerk of West Gate of Shelter in connection with the problems of the motif–image system.

 

Інтертекстуальность романa Писарь Западных Ворот Приюта Галины Пагутяк

 

Рассматриваются своеобразие и закономерности функционирования интертекстов в романе Г. Пагутяк Писарь Западных Ворот Приюта в связи с проблемами мотивно-образной системы.

 

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.