• Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики

Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики

Ołesia Mudrak
Google Scholar Ołesia Mudrak
Publikacja:

Abstrakt

The plot features of erotic lyrics

 

The article describes the process of plot production in erotic poetry, the transformation of the fabula the body into the plot the flesh, the structuring of an appropriate chronotope.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.