"Płynna cielesność". Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka

Iwona Boruszkowska
Google Scholar Iwona Boruszkowska
Publikacja:

Abstrakt

Liquid corporeality.The body of a male protagonist in Yuri Izdryk’s works

 

Corporeality and identity dilemmas connected with it accompany the protagonist created by one of the most interesting Ukrainian writers — Yuri Izdryk. In his works Wyspa Krk, Wozzeck and Podwójny Leon the author uses the space of prose to create the body of the character, the consciousness of the corporeal dimension of the being is very distinct. Zygmunt Bauman’s contemporary philosopher theories, concerning liquid life and liquid modernity, were used to describe corporeality of Izdryk’s protagonist. Attention was brought to the fact that this Ukrainian writer’s works are mainly prose realization of the contemporary humanist thought concerning body which is ill or deformed.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.