• Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

Irena Betko
Google Scholar Irena Betko
Publikacja:

Abstrakt

How flesh was made the word: Mythology of human’s body in Ukrainian postmodern prose

 

The great interest in human body is one of the most considerable features of Ukrainian postmodern prose. The proof of that fact can be found in the texts of Oksana Zabuzhko, Jury Andruchovych, Eugenia Kononenko, Jury Izdryk and others. The artistic analysis of the topic of human body in the prose of these authors is based on archetypal and mythological motifs — such as birth and death.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.