Поетика тіла в українських народних піснях

Jarosława Koniewa
Google Scholar Jarosława Koniewa
Publikacja:

Abstrakt

Poetics of the body in Ukrainian folk songs comparative research


In Yaroslava Koneva’s article Poetics of the body in Ukrainian folk songs comparative research the author considers corporeal semiosis of the space as well as analyses the body on the level of symbols, metaphors and allegories in erotic songs of the Ukrainians, Polish, Russians and Bulgarians.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.