• Dyskursy cielesności w literaturze pierwszej fali emigracji rosyjskiej

Dyskursy cielesności w literaturze pierwszej fali emigracji rosyjskiej

Olga Demidowa
Google Scholar Olga Demidowa
Publikacja:

Abstrakt

Bodyly discourses in Russian émigré literature

 

The paper deals with the phenomenon of the body as represented in Russian émigré literature first wave. The said phenomenon is treated as the background of Russia classical literature and, specifically, literature and culture of Russian Silver Age. Special attention is paid to the typology of body representation techniques and variants of critical appreciation given to texts by authors of different generations.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.