• Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-укра- їнських угод

Julia Rysicz-Szafraniec
Google Scholar Julia Rysicz-Szafraniec
Publikacja:

Abstrakt

Środki osiągnięcia adekwatności w tłumaczeniu tekstów polsko-ukraińskich umów

 

W artykule pokazane zostały, na przykładzie polsko-ukraińskich tekstów umów międzypaństwowych, charakterystyczne dla poziomów leksykalnego i gramatycznego transformacje, które pomagają w osiągnięciu adekwatności tłumaczenia i zarazem utrzymaniu zarówno ogólnego pragmatycznego ukierunkowania tekstu, jak i jego konceptualnej struktury.

 

Means of achieving adequacy of translation based on the example of texts of Polish-Ukrainian agreements

 

Using the example of parallel Polish-Ukrainian texts of intergovernmental agreements, characteristic transformations on lexical and grammatical levels are shown, which help to achieve adequacy of translation and — at the same time — maintain the general pragmatic orientation of text, and also its conceptual structure.

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.