• Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji

Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji

Danuta Pytel-Pandey
Google Scholar Danuta Pytel-Pandey
Publikacja:

Abstrakt

Directive speech acts — classification based on the strength of obligation implementation

 

The intention of this article is to present the classification of directive speech acts. The basis of this classification is the strength of recipient’s obligation to implement them. For this reason, two classes of directives speech acts were separated: mandatory and optional. In addition, examples were given of their implementation in Polish, Russian and German languages.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.