Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej „Hlava umělce”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.29
Kamila Woźniak
Google Scholar Kamila Woźniak
Publikacja:

Abstrakt

Článek představuje typologii různých druhů paměti, které je možné rozlišit v románu-eseji Milady Součkové. Autorka se v něm vyjadřuje mimo jiné k teorii Aleidy Assmannové, která vidí rozdíl mezi vzpomínáním a připomínáním. Další části článku se týkají paměťových stop a otisků, mezi nimiž je možné rozlišit takzvané mnemotechnické objekty. Ve vztahu k analyzovanému literárnímu textu se autorka také odvolává na teorii semioforů Krzysztofa Pomiana. Jednou z důležitých paměťových stop jsou stejně tak „vzpomínky z druhé ruky“, které se jako jeden z vytrvalých motivů v textu Součkové často objevují. Důležitou částí článku je také analýza týkající se smyslů a těla jako paměťového média. Podstatným stavebním prvkem vyobrazeného světa a vzpomínkové vrstvy diskutovaného textu jsou také somatopoetické prvky.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.