Tom 8 Nr 3 (2013)

Artykuły

Teoria danych zmysłowych A.J. Ayera i jej aporie
8, 2013, z. 3, Strony 7 - 15
Teorie metafizyczne światów niemożliwych
8, 2013, z. 3, Strony 17 - 41
Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu
8, 2013, z. 3, Strony 43 - 59
Kategoria bezbronności jako podstawa nowego paradygmatu etycznego — Martha C. Nussbaum a dziedzictwo Henry’ego Sidgwicka
8, 2013, z. 3, Strony 61 - 81
Buntowniczy charakter myśli Lwa Szestowa
8, 2013, z. 3, Strony 83 - 92
Fichteańskie Wissenschaftslehre i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu
8, 2013, z. 3, Strony 93 - 106
Rola utworu Des vraies et des fausses idées w nowożytnych debatach epistemologicznych
8, 2013, z. 3, Strony 109 - 118
O prawdziwych i fałszywych ideach fragmenty
8, 2013, z. 3, Strony 119 - 123
Komentarz do artykułu Mateusza Machaja Czy ekonomia jest nauką empiryczną?
8, 2013, z. 3, Strony 127 - 132
Ekonomia — sztuka czy nauka?
8, 2013, z. 3, Strony 133 - 137
Recenzja: Janusza Dobieszewskiego spotkania w kręgu myśli rosyjskiej [Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej]
8, 2013, z. 3, Strony 141 - 144
Recenzja: Demokracja i deliberacja [Anna Krzynówek, Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną]
8, 2013, z. 3, Strony 145 - 146