Tom 8 Nr 2 (2013)

Artykuły

Czy demokracja jest przemocą?
Strony 7 - 16
Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym
Strony 17 - 34
W stronę pragmatycznego konserwatyzmu
Strony 35 - 44
Populizm, gniew, lewica. Wobec neoliberalnej hegemonii
Strony 45 - 54
Polityczne upodmiotowienie kobiet — jeszcze jeden paradoks liberalnej demokracji
Strony 55 - 66
Korzenie liberalno-demokratycznego antyegalitaryzmu. Kilka uwag o idei własności i praw obywatelskich w teorii politycznej Johna Locke’a
Strony 67 - 87
Czy jesteśmy obywatelami jednego świata? Uniwersalizacja i partykulacja światowej gospodarki w perspektywie przemian globalizacyjnych
Strony 89 - 96
W stronę innego uniwersalizmu. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka
Strony 97 - 105
Dylematy uniwersalizmu. Badiou, Agamben, Žižek, czyli trialog neopauliński
Strony 107 - 127
Wszechobecna polityczność. Próba wprowadzenia do filozofii obrazu Jacques’a Rancière’a
Strony 129 - 147
W kręgu pojęć wizualnych. Kategoria disegno
Strony 149 - 163
Recenzja: Wspólnota jako ontologia [Jean-Luc Nancy, Rozdzielona wspólnota]
Strony 167 - 170
Recenzja: O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos [Peter E. Gordon, Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos]
Strony 171 - 175
Recenzja: Autodynamizm natury [Filozofia przyrody — dziś Philosophy of Nature Today, W. Ługowski, I.K. Lisiejew red.].
Strony 177 - 184