Tom 6 Nr 4 (2011)

Artykuły

Marcin Wróbel
Trzy teorie umysłu
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tomasz Kubalica
Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Monika Szachniewicz
Kognitywne zamknięcie a problem umysł-ciało w filozofii Colina McGinna
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dariusz Sagan
Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mateusz Kotowski
Analiza krytyczna koncepcji ewolucyjnego rozwoju nauki Stephena Toulmina
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Maciej Dombrowski
Stanisław Ignacy Witkiewicz o nauce
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karol Chrobak
Leon Chwistek o relacyjności i dynamice pojęcia rzeczywistości
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Magdalena Hoły-Łuczaj
Pojęcie „bycia ku śmierci” a ewolucja koncepcji nicości w filozofii Martina Heideggera
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Łukasz Andrzejewski
Dwie polityki świętego Pawła
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Colin McGinn
W jaki sposób nie można rozwiązać problemu psychofizycznego
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Marek Sikora
Problem reprezentacji poznawczej we współczesnej refleksji nad nauką
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jan Krasicki
Recenzja: Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności [Lilianna Kiejzik, "Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności"]
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Artur Pacewicz
Recenzja: Myśl sokratyków we współczesnych interpretacjach [L. Rosetti, A. Stavru eds, "Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature"]
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Urszula Lisowska
Recenzja: O cnocie i emocjach [Jacek Jaśtal, "Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót"]
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Renata Chunderbalsingh
Recenzja: W poszukiwaniu granic muzyki: przypadek Cage’a [J. Luty, "John Cage. Filozofia muzycznego przypadku"]
6, 2011, z. 4, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF