Artykuły:
Recenzja: Metafizyka semiotyką podszyta [Jacek Wojtysiak, „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic”. Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony
Pobierz artykuł PDF
Analiza ontologii faktów w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 53 - 65
W kwestii pojęcia rozciągłości (w nawiązaniu do artykułu Tomasza Kąkola)
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 143 - 145
Ile idealizmu w realizmie
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 103 - 117
Pobierz artykuł PDF
Rozciągłość w sieci
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 127 - 135
Pobierz artykuł PDF
The Truth – a Correspondence, Coherence or Unconcealment?
Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition 2013, Strony 91 - 101
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie postaktualności. Z ontologii egzystencjalnej tego, co przeminęło
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm, Strony 33 - 46
Co możemy powiedzieć o wartościach
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm, Strony 129 - 148