Artykuły:
Substancja w trzech perspektywach
Studia Philosophica Wratislaviensia, 12, 2017, z. 2, Strony 87 - 94
Pobierz artykuł PDF