Artykuły:
Kultura — etyka — dialog
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 3, Strony 51 - 66
Pobierz artykuł PDF
Etyka homo viator — zło a los człowieka
Studia Philosophica Wratislaviensia, 12, 2017, z. 3, Strony 59 - 76
Pobierz artykuł PDF