Artykuły:
Idealizm transcendentalny dziś? Od Kantowskiej metafizyki substancji i czasu w "Krytyce czystego rozumu" do sporu o istnienie świata
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 4, Strony 7 - 18
Recenzja: Ku Całości
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 183 - 188
„Monadologia” Leibniza dziś
Studia Philosophica Wratislaviensia, 13, 2018, z. 1, Strony 39 - 53
Pobierz artykuł PDF