Artykuły:
Recenzja: Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego [Anna Dziedzic, "Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego"]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 3, Strony
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności [Lilianna Kiejzik, "Sergiusza Bułgakowa filozofia Wszechjedności"]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 4, Strony
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Od nihilizmu do chrześcijaństwa [Halina Rarot, „Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei filozoficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu”]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 1, Strony
Pobierz artykuł PDF
Ontologia i literatura [Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 2, Strony
Recenzja: Janusza Dobieszewskiego spotkania w kręgu myśli rosyjskiej [Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 3, Strony 141 - 144
Recenzja: Logos większy niż ratio
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 125 - 131
Sięgać niemożliwego. O trylogii Antoniego Kamińskiego
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 3, Strony 73 - 93
Recenzja: Józef Tischner i problem zła
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 171 - 176
Człowiek w horyzoncie metafizyki [Damian Michałowski, Człowiek i metafizyka. Wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 12, 2017, z. 1, Strony 123 - 128
Pobierz artykuł PDF
Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 37 - 59
Pobierz artykuł PDF
Hermann Cohen i Drugi. Triumf i upadek „czystego rozumu”
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 37 - 57
Pobierz artykuł PDF
Filozofia w literaturze
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 195-199
Pobierz artykuł PDF
Postrenesans rosyjski
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 145-152
Pobierz artykuł PDF