Artykuły:
Z punktu widzenia logiki
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 7 - 11
Maksymalne logiki tolerujące sprzeczność
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 83 - 90