Artykuły:
Efektywne odrzucanie
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 65 - 70