Artykuły:
Argumenty kondukcyjne
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 53 - 63