Artykuły:
System logiczny oparty na geometrii Piera della Francesca
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 37 - 51