Artykuły:
Przysłowia a maksymy konwersacyjne
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 31 - 36