Artykuły:
Przysłowia a maksymy konwersacyjne
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 4, Strony 31 - 36