Artykuły:
Bakunin i Comte
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 3, Strony 57 - 72