Artykuły:
O pocieszeniu, jakie daje niekonkluzywność
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 3, Strony 43 - 55