Artykuły:
Od Boga do świata, ku wolności. Ateizm Michała Bakunina
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 3, Strony 29 - 42