Artykuły:
Bakunina ćwiczenie z dialektyki Hegla
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 3, Strony 19 - 27